Kontakt

Podobne ako v staroveku, Pharos sa rozprestiera pri novodobom „vzdušnom“ prístave, a tým je bratislavské letisko. Táto poloha ponúka obrovský potenciál najmä administratívnej klientele, firmám pre ktoré je výhodné byť v priamom susedstve s letiskom, alebo diaľničným obchvatom.