Sektor C2

image-1
image-2
image-3
image-4

Regulácia intenzity využitia územia

Index podlažnej plochy 1,80
Index zastavanej plochy 0,22
Koeficient zelene 0,30
Priemerná podlažnosť 8,00
Plocha sektora 25 493m2
Zastavaná plocha max. 5 608m2
Hrubá podl. plocha max. 45 887m2
Nespevnené plochy - zeleň min. 7 648m2

Funkčná regulácia

občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu (kód G.201)