Sektor D

image-1
image-2
image-3
image-4

Regulácia intenzity využitia územia

Index podlažnej plochy 1,10
Index zastavanej plochy 0,40
Koeficient zelene 0,15
Priemerná podlažnosť 3,00
Plocha sektora 52 389m2
Zastavaná plocha max. 20 956m2
Hrubá podl. plocha max. 57 628m2
Nespevnené plochy - zeleň min. 7 858m2

Funkčná regulácia

zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných (kód E.502)