Sektor E

image-1
image-2
image-3
image-4

Regulácia intenzity využitia územia

Index podlažnej plochy 1,10
Index zastavanej plochy 0,40
Koeficient zelene 0,15
Priemerná podlažnosť 3,00
Plocha sektora 60 167m2
Zastavaná plocha max. 24 067m2
Hrubá podl. plocha max. 66 184m2
Nespevnené plochy - zeleň min. 9 025m2

Funkčná regulácia

zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných (kód E.502)