Sektor I2

image-1
image-2
image-3
image-4

Regulácia intenzity využitia územia

Index podlažnej plochy 1,10
Index zastavanej plochy 0,40
Koeficient zelene 0,15
Priemerná podlažnosť 3,00
Plocha sektora 4 938m2
Zastavaná plocha max. 1 975m2
Hrubá podl. plocha max. 5 432m2
Nespevnené plochy - zeleň min. 741m2

Funkčná regulácia

zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných (kód E.502)