Sektor J2

image-1
image-2
image-3
image-4

Regulácia intenzity využitia územia

Index podlažnej plochy 1,10
Index zastavanej plochy 0,40
Koeficient zelene 0,15
Priemerná podlažnosť 3,00
Plocha sektora 10 682m2
Zastavaná plocha max. 4 273m2
Hrubá podl. plocha max. 11 750m2
Nespevnené plochy - zeleň min. 1 602m2

Funkčná regulácia

zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných (kód E.502)